ANUNŢ PRIVIND DESEMNAREA MANDATARULUI FINANCIAR

ANUNŢ PRIVIND DESEMNAREA MANDATARULUI FINANCIAR

 

Subsemnatul PETER COSTEA în calitate de candidat independent la alegerile din România pentru Parlamentul European din data de 26 Mai 2019 aduc la cunoștință publică desemnarea în calitate de mandatar financiar a VLAD-D COMPANY SRL, obținând codul CUI 44190014 din partea AEP.

 

Prin aceste demersuri, subsemnatul PETER COSTEA, în calitate de candidat independent la alegerile din România pentru Parlamentul European din data de 26 Mai 2019,  înțeleg să respecte prevederile art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006.