Hamas nu este o mișcare de eliberare, ci o organizație teroristă

Obiectivele organizației au fost periodic publicate de Hamas în documentele lui oficiale. Un rezumat al acestor documente și ce cuprind ele îl puteți citi aici: https://www.theatlantic.com/…/hamas-covenant…/675602/

Titlul articolului denotă obiectivul primordial, dar și ultim a Hamas privind Israelul: anihilarea lui. Understanding Hamas’ Genocidal Ideology: A close read of Hamas’ founding documents clearly shows its intentions / Să înțelegem ideologia de genocid a Hamas: o lectură aprofundată a documentelor fundamentale ale Hamas arată în mod clar intențiile lui.

În 1988, Hamas și-a publicat platforma politică și ideologică, numită The Hamas Covenant / Legământul Hamas, care cuprinde 36 de articole. Ele enunță obiectivele primordiale ale organizației:

– distrugerea completă a Israelului este necesară pentru eliberarea Palestinei

– crearea unei teocrații islamice fondate pe Legea Islamică (sharia) după eliberarea Palestinei

– distrugerea Israelului se face prin „război sfânt”, adică „jihad”

– respingerea oricărei soluționări negociate ori pașnice a conflictului cu Israel

– calomnierea Israelului și a israelienilor prin difuzarea de teorii conspiraționiste

Articolul 2 al documentului afirmă clar aceste obiective: “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it / Israelul va exista și va continua să existe până când Islamul îl va anihila, așa cum i-a anihilat și pe alții”.

Articolul 13 explică, în plus, că “there is no solution for the Palestinian question except through jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time / nu poate exista o soluționare a problemei palestiniene decât prin jihad. Inițiativele, propunerile și conferințele internaționale sunt toate o risipă de timp”.

Articolul 11 explică și raționamentul teocratic pentru distrugerea Israelului: “the territory in today’s Israel is consecrated for future Muslim generations until Judgment Day / teritoriul deținut astăzi de Israel este consacrat generațiilor viitoare musulmane până în Ziua Judecății”

Articolul 12 afirmă dreptul exclusiv al musulmanilor asupra ținutului dintre Marea Mediterană și Iordan.

Articolul 15 clarifică și intenția Hamasului față de creștini, el urmărind „curățarea minții copiilor de invazia ideologică dusă de orientaliști și misionarii care au infiltrat regiunea…”

Peter Costea