Ce este Parlamentul European?

Parlamentul European este identificat ca fiind un forum foarte important în dezbaterile politice  şi luarea deciziilor la nivelul Uniunii Europene (UE). Membrii Parlamentului European, respectiv deputaţii, sunt aleși în mod direct de către alegători din fiecare stat membru, pentru a reprezenta interesele cetățenilor în procesul legislativ al Uniunii Europene, dar și pentru a se asigura că celelalte instituții ale UE își desfășoară activitatea în mod democratic.

Parlamentul exercită rolul de co-legislator împreună cu Consiliul Uniunii Europene, având competența de a adopta și modifica propunerile legislative și de a adopta bugetul Uniunii. De asemenea, el supraveghează activitatea Comisiei Europene și a celorlalte organisme europene și cooperează cu parlamentele naționale din țările membre UE.

Rolul Parlamentului European nu constă doar în promovarea unui proces decizional democratic în Europa, ci și în sprijinirea luptei pentru democrație, a libertății de exprimare și a unor alegeri corecte în întreaga lume.

În trecut, Parlamentul a dobândit tot mai multe competențe prin modificările succesive ale tratatelor europene, modificări care au consolidat influența singurei instituții a Uniunii Europene alese prin vot direct.

În urma modificărilor succesive ale tratatelor europene, Parlamentul a dobândit importante competențe legislative și bugetare care îi permit să stabilească, împreună cu reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, calea pe care proiectul european o urmează. Pentru a face acest lucru, Parlamentul a încercat să promoveze democrația și drepturile omului nu doar în Europa, ci și în întreaga lume.

Ce nu este Parlamentul European?

Parlamentul European, spre deosebire de parlamentele naţionale, nu este o instituţie eminamente legislativă şi nu consistă dintr-un guvern şi partide politice de opoziţie, aşa cum suntem obişnuiţi în structurile naţionale. Aşa cum menţionam mai sus, competenţa legislativă a PE este consultativă sau co-decizională, atunci când trebuie să adopte sau să respingă normele legislative propuse de Comisia Europeană, şi este împărţită cu Consiliul Europei. Singura instituţie care are drept de iniţiativă legislativă este Comisia Europeană, însă PE beneficiază de o prerogativă specială în faţa Comisiei, având posibilitatea să-i solicite demisia printr-o moţiune de cenzură sprijinită de votul a două treimi din cele exprimate.

Legislaţiile propuse de Comisia Europeană sunt cunoscute sub denumirea de directive, acestea fiind emise pentru a fi transpuse în legislaţia ţărilor Uniunii Europene, pentru a fi aplicate.

Prin Tratatul de la Lisabona s-a încercat solidificarea Parlamentului European prin oferirea autorităţii co-decizionale cu Consiliul Uniunii Europei în diverse domenii,  printre care  şi competenţe bugetare. Comisia Europeană trebuie să transmită Parlamentului European bugetul pentru a fi aprobat. Autoritatea bugetară constă în faptul că PE are ultimul cuvânt de spus în legătură cu acesta. Parlamentul European îşi poate manifesta autoritatea în vederea şi lărgirea Uniunii Europene, precum şi în relaţiile internaţionale.

În componenţa Parlamentului European intră cei 751 de membrii, dintre care un preşedinte ales pentru un mandat de 5 ani.

Statelor membre le este alocat un număr de europarlamentari bazat pe numărul de locuitori. Această metodă de alocare a membrilor favorizează statele mici.

Uniunea Europeană a alocat României un număr de 33 de locuri în PE.

În trecut, Parlamentul European se întrunea pentru un interval de patru zile la Strasbourg în Franţa, iar comitetele Parlamentului European se întrunesc la Bruxelles, precum şi unele dintre sesiunile plenare ale Parlamentului. Două treimi din personalul Parlamentului European se află în Luxembourg iar restul la Bruxelles.

Parlamentul European este sediul ideologic al Uniunii Europene. Aici se dezbat şi se adoptă rezoluţiile cu conţinut ideologic care au legătură directă cu “valorile europene”.

De ce este important să ştim cine ne reprezintă în Parlamentul European?

Motivele pentru care trebuie să ştim cine ne reprezintă în Parlamentul European sunt identice cu cele care ne determină să ne alegem deputaţii în Parlamentul României. Cel mai important motiv este ca cetăţenii să-şi plaseze în forumurile decisive ale Uniunii Europene persoane de încredere, care să le reprezinte interesele şi poziţiile valorice.