Și totuși, există un Creator!

Credibilitatea științei se erodează cu fiecare imagine nouă transmisă celor de pe Terra de Webb Space Telescope. Imaginile nu confirmă, ci infirmă categoric teoriile științifice de până acum privind formarea universului și a planetelor.

Oamenii de știință ne spuneau, imediat după lansarea extraordinarului telescop, că informațiile pe care le vom obține vor confirma teoriile privind originea universului. Ei pretindeau – așa cum am învățat și noi la școală, că legile fizicii pe care le-am descoperit aici pe Terra, începând de la Pitagora până în prezent, sunt „universale”, adică aceleași, atât în colțul acesta mic al Universului în care trăim noi, cât și în cele mai îndepărtate locuri ale Universului.

Dar nu e așa. Ultima infirmare a teoriilor științifice peste care am dat este din ultima săptămână a anului trecut și a fost publicată de Scientific American: https://www.scientificamerican.com/…/alien-world…/

Titlul articolului este Alien World Denser than Steel Confounds our Understanding of Planet Formation / Un spațiu extraterestru mai compact decât oțelul încurcă teoriile noastre privind formarea planetelor.

Redau concluzia articolului: A bizarrely dense exoplanet located more than 500 light-years from Earth is challenging scientists’ understanding of how planets form. This astronomical body is denser than steel / O exoplanetă cu o densitate bizar de mare și care se află la mai mult de 500 de ani lumină depărtare de Terra, pune la îndoială teoriile oamenilor de știință privind formarea planetelor. Acest corp astronomic este mai dens decât oțelul.

Adaugă autorul: ‘It’s impossible for a planet like this to have formed by classical planetary formation models,” / este imposibil pentru o planetă ca aceasta să se fi format după modelele clasice de formare a planetelor”.

Concluzia mea și a celor care cred este clară, imuabilă și eternă; există un Creator!