Nu vă promitem ce nu vă putem da!

 

Urmărim îndeaproape afirmațiile și promisiunile partidelor politice și ale celorlalți candidați. Majoritatea dintre ei fac promisiuni pe care nu le vor putea ține, știind, de fapt, că nu le vor putea ține.

Campania mea nu procedează așa. Noi nu promitem pensii, fonduri europene, autostrăzi, salarii mai mari, spitale sau lucruri ca acestea, pentru că nu vi le putem da. Nici un candidat și nici un partid politic nu vi le pot da. Aceste lucruri nu sunt de competența Parlamentului European și, în consecință, nici Parlamentul European nu le poate da.

Toate aceste lucruri, însă, sunt importante. Dar ele țin de politica internă a țării.

Principala competență a Parlamentului European sunt „valorile europene”. Parlamentul European scrie și adoptă rezoluții privind „valorile europene”. În ultimii 15 ani, majoritatea rezoluțiilor care au fost adoptate au fost anti-creștine și anti-valori. Au promovat avortul, revoluția sexuală, ateismul, marginalizarea valorilor tradiționale în spațiul public, subminarea drepturilor parentale, a libertății religioase și a libertății de conștiință.

Rezoluțiile adoptate de Parlamentul European au consecințe. Ele impun alocarea de fonduri europene pentru transpunerea în realitate a principiilor scrise în aceste rezoluții. Vă ofer două exemple.

Strategia Naționala de Educație Parentală este o încercare de a transpune în România ideologia anti-familie și confuzia sexuală, principii promovate de rezoluțiile adoptate de Parlamentul European cu ani în urma.

Programul „România educată” este, la fel, un program finanțat din fonduri europene care are ca obiectiv transpunerea în România a unor idei anti-valorice promovate prin intermediul rezoluțiilor adoptate de Parlamentul European.

Exact în asta stă relevanța campaniei noastre. Noi nu promitem autostrăzi, salarii și pensii, dar propunem o traiectorie care va duce Europa către o destinație mai bună: traiectoria valorilor prin renaștere morală.

Nu promitem „valori europene” așa cum sunt ele înțelese de seculariști. Promitem, însă, hrană pentru suflet. Valori care hrănesc sufletul și care dau viață.

Peter Costea

Summary
Article Name
Nu vă promitem ce nu vă putem da!
Description
Urmărim îndeaproape afirmațiile și promisiunile partidelor politice și ale celorlalți candidați. Majoritatea dintre ei fac promisiuni pe care nu le vor putea ține, știind, de fapt, că nu le vor putea ține. Campania mea nu procedează așa. Noi nu promitem pensii, fonduri europene, autostrăzi, salarii mai mari, spitale sau lucruri ca acestea, pentru că nu vi le putem da. Nici un candidat și nici un partid politic nu vi le pot da. Aceste lucruri nu sunt de competența Parlamentului European și, în consecință, nici Parlamentul European nu le poate da. Toate aceste lucruri, însă, sunt importante. Dar ele țin de politica internă a țării.
Author